Allmänna villkor Hästfotograf Jenna Vainionpää.


FOTOGRAFERING

Fotograferingen sker enligt överenskommelse mellan fotograf och konsument vad gäller tid och dag. 

Fotografen gör ett urval av alla bilder från fotograferingen där de allra bästa bilderna tas fram. De bilderna som rensas bort är dubbletter och bilder som tekniskt inte håller måttet. Efter 2-4 veckor får kunden se de grundredigerade bilderna i ett privat webbgalleri där kunden sedan väljer ut de bilder som ingår i det bokade fotopaket samt beställning av extra bilder enligt bifogad prislista i webbgalleriet. 

Bilderna redigeras och retuscheras efter fotografens bildstil. Och slutgiltiga leveransen sker 3-4 veckor efter att kund inkommit med vilka bilder som hen önskar ingår. Fotografering kan endast bokas av personer över 18 år. Kunden godkänner alla villkor vid bokning av en fotografering.


ANVÄNDNING

I priset ingår rätten att fritt använda bilderna för privat bruk. För all annan användning, exempelvis på kommersiella sammanhang eller tävlingar, krävs fotografens samtycke. Ändring av bilderna får inte utföras utan fotografens tillstånd. Vid publicering på sociala medier får inga filter, färgjusteringar eller beskärningar användas (undantag för sociala medier som automatiskt utför beskärning) Vid publicering skall alltid Hästfotograf Jenna Vainionpää nämnas. 


Fotografen har rätt att bruka bilderna i sin normala marknadsföring, såsom hemsida, sociala medier, trycksaker samt som referensbilder till framtida kunder. Vid användning inom andra områden måste fotografen ha godkännande från kunden. Alla bilder från fotografen skyddas av upphovsrätten.

 

LEVERANS

Leveranstiden av beställda prints är upp till 30 dagar från det att kunden gjort sin beställning, med reservation för förlängd leveranstid vid problem hos tillverkaren eller högsäsonger.  Leverans av bilder och produkter sker alltid efter mottagen betalning. 


BETALNING

Fotograferingen betalas i samband med leverans av digitala bildfilerna. Faktura upp till 14 dagar för privatpersoner och 30 dagar för verksamheter.


REKLAMATION

Kunden ska snarast granska levererade bilder och produkter. Eventuell reklamation ska ha inkommit till fotografen inom två arbetsdagar från kundens mottagande av levererade bilder. Därefter räknas arbetet som godkänt.


OMBOKNING

Ombokning med kort varsel av kunden till följd av sjukdom eller annat legitimt förhinder debiteras ingen extra avgift. Fotograferingen bokas då om till annat lämpligt datum. 50% av fotografering kostnaden faktureras om fotografering avbokas utan legitim anledning om det sker vid kort varsel.(inom 3 arbetsdagar)

Fotografen förbehåller sig rätten att boka om fotograferingen med kort varsel, på grund av allvarlig sjukdom eller annan oförutsedd och oundviklig händelse utan att kunden kan kräva ekonomisk kompensation från fotografen. Vill kunden avboka till följd av detta debiteras ingen avbokningsavgift. Övrig ombokning så som dåligt väder sker i samråd mellan kund och fotograf.